Hantum

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HANTUM

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Rechtsgeschuind van zilver en keel, het zilver beladen met een eikel van keel, het keel beladen met drie penningen van goud."

Wapen van Hantum

Oorsprong/verklaring

De schuindeling is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De penningen zijn enerzijds het symbool van de H.Nicolaas, de voormalige kerkpatroon en anderzijds een symbool voor de rechtszittingen die hier vroeger plaatsvonden. De eikel komt uit het wapen van de familie Hettinga, een lokaal belangrijke familie.

The division of the shield is derived from the arms of the former Westdongeradeel municipality in which the village was situated. The golden balls are the symbol of St. Nicholas, the former patron saint of the village. The balls also symbolise the former local court. The acorn is taken from the arms of the locally important Hettinga family.


Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)