Bisdom Roermond

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BISDOM ROERMOND (Dioecesis Ruremundensis)

I : 26 juni 1997
"In azuur een kruis van zilver, in het eerste kwartier vergezeld van een lelie van goud. Het schild gedekt met een gouden,met edelstenen bezette mijter,waarvan ter weerszijden van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild, schuingekruist, een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden."

Wapen van Bisdom Roermond

Oorsprong/verklaring

Het wapen met een zilveren kruis op een blauw veld is geïntroduceerd in 1853 door bisschop Paredis. Het wapen is sindsdien wel gebruikt, maar nooit officieel verleend. De oorsprong van het wapen is niet duidelijk, er is gesteld dat het op een oud kapittelwapen teruggaat, maar dat is niet bewezen.
Oudere wapens van het bisdom zijn niet bekend; de bisschoppen gebruikten hun persoonlijke zegels en/of wapens.

Het oorspronkelijke wapen kon niet worden verleend, vanwege de grote overeenkomsten met de wapens van de gemeenten Zwolle en Warmond. Als onderscheid werd een lelie toegevoegd, afkomstig uit het wapen van de stad Roermond.


Literatuur : Daae, 1998