Bisdom Breda

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BISDOM BREDA (Dioecesis Bredana)

I : 8 juni 1993
" In keel een lelie, vergezeld van drie schuinkruisjes, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden, met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijde van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild schuingekruist, een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden. "

Wapen van Bisdom Breda

Oorsprong/verklaring

Het wapen combineert de kruisjes uit het wapen van de stad Breda, met de lelie, het symbool van de H. Maria, de patroonheilige van het bisdom.

Wapens van bischoppen


Literatuur : Daae, 1995