't Zandt

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

T ZANDT

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Loppersum
Toevoegingen : -

I : 23 maart 1931
"Gedeeld, rechts in azuur een vrijstaande kerktoren van zilver, overhoeks gezien, met zadeldak, waarop een klokketorentje met klok, de spits uitloopend in een peervormige punt, in den zuidelijken gevel van den toren 3, in den oostelijken 2 langwerpige, rondbogige galmgaten, waarin klankborden, boven de 2 galmgaten een wijzerplaat en beneden een rondbogige deur; het klokketorentje omringd met 5 sterren van goud; links in zilver een dubbele adelaar van sabel, vergezeld van 2 toegewende klaverbladen van sinopel, aan elke zijde 1, tusschen den kop en de vleugels uitkomende."

Wapen van 't Zandt

Oorsprong/verklaring

De toren en de sterren symboliseren 't Zandt (met een natuurgetrouwe afbeelding van de kerk) en de 5 andere dorpen in de gemeente.

De adelaar is het wapen van de familie van Ompta, die veel invloed had in de gemeente. De klaverbladen zijn tevens een symbool voor de landbouw.

Wapen van 't Zandt

Het wapen op het oude gemeentehuis (Foto Cor Krijger bron)
Wapen van 't Zandt

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van 't Zandt

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van 't Zandt

Poststempel 1985


Literatuur : Sierksma, 1962