Workum

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WORKUM

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Nijefurd (2011 Súdwest Fryslân)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In de lengte doorsneden; de regterhelft van goud, beladen met een halve zwarte arend; en de linkerhelft zwart, beladen met 3 goude leliën, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een goude kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Wapen van Workum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is vanaf de 15e eeuw bekend op stadszegels. Het eerste zegel uit 1420 vertoont nog niet het wapen, maar een Gothische nis, waarin St.Geertruid, in de rechterhand een bloem, in de linker een palmtak; ter weerszijde een knielende monnik. Een tweede zegel uit 1496 (Van den Bergh) of 1426 (info gemeente Nijefurd) vertoont al wel het wapen met de adelaar en de lelies. Ook op alle volgende zegels en afbeeldingen komt het wapen als zodanig voor.

Waar het wapen vandaan komt is niet bekend. De halve adelaar is een veelvuldig voorkomende figuur in persoonswapens in Friesland. Het zou dus afgeleid kunnen zijn van een grietman of stadsbestuurder van Workum in de 15e eeuw. De lelies zouden of uit een persoonswapen, of van de Mariaverering afgeleid kunnen zijn.

Workum.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Workum.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Workum1.jpg

Het wapen aan de gevel van het raadhuis in Makkum. Foto Hubert de Vries


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Jansma, 1981; informatie gemeente Nijefurd

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.