Weststellingwerf

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

WESTSTELLINGWERF

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van zilver beladen met een griffioen van keel, het hoofd achterwaarts dragende, hebbende tusschen de voor- en achterpooten een roode bal, beladen met een vijfpuntige ster van zilver."

NB : niet beschreven is de gouden kroon met 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Weststellingwerf

Oorsprong/verklaring

Het wapen is ontleend aan het zegel van Stellingwerf, zie Ooststellingwerf.

The arms show a griffin, the historical arms of the Stellingwerf region, known for the region since 1350. Its meaning is not known.

Wapen van Weststellingwerf

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Weststellingwerf

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Oosterwijk, 1952