Westerpolder Zeedijken onder Holwerd

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE WESTERPOLDER ZEEDIJKEN ONDER HOLWERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 24 oktober 1934
"In zilver een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud en drie omgekeerde punten, uitgaande van de onderzijde van het schildhoofd en den beneden schildrand rakende, de eerste van sinopel en beladen met een gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten mede van goud, de tweede en derde van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is vergelijkbaar met de wapens van de twee aangrenzende waterschappen; de Oosterpolder Zeedijken onder Holwerd en de Ternaarderpolder. De ligging van de drie waterschappen wordt gesymboliseerd door de drie punten. De kroon staat geplaatst in de punt die de ligging weergeeft, rechts voor het meest westelijke waterschap, midden voor de Oosterpolder-Zeedijken en links voor de Ternaarderpolder, het meest oostelijke waterschap van de drie.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Literatuur :

Personal tools
Google AdSense