Well

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens
Netherlands.gif

WELL

Provincie : Limburg

Verleend op : 15 september 1819.

Wapen van Well

Oorsprong/verklaring

De heerlijkheid Well en Bergen is zover bekend in bezit geweest van 7 geslachten, waarvan de laatste, De Liedel, als eerste het wapen met de pijl als hartschild voerden aan het eind van de 18e eeuw. De andere geslachten waren : v.Arendal, v.Bijlandt, v.Vlodrop, v.Bergh, v.Limburg-Bronckhorst-Styrum en Pas de Feuquieres. De kerk in Bergen was geijd aan de HH Ptrus en Lucia, de kerk van Well aan de H.Vitus.

De pijl verschijnt voor het eerst op het zegel in het midden van de 15e eeuw. Het oudste zegel is bekend sinds 1449, de oudste nog bekende afdruk dateert van 1458. Het zegel is in gebruik geweest tot 1545.

Ook een tweede zegel (bekend sinds 1608) en derde zegel (in gebruik 1626-1796) vertonen een pijl. Het wapen met de pijl werd aan de heerlijkheid Well verleend in 1819.


Wapen van Well

Zegel van Well van 1458
Wapen van Well

Zegel van Well van 1608
Wapen van Well

Zegel van Well van 1626


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Frankewitz en Venner (z.j.)


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.