Waterschapswapens (Vlaanderen)

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
. Heraldry of the World
Civic Heraldry of Belgium
Belgische wapens / Armorial de Belgique
.
Belgium.jpg

Belgian heraldry portal

VLAAMSE WATERSCHAPSWAPENS - WATER BOARDS IN FLANDERS

Behalve de reguliere overheid, provincies en gemeenten kennen Nederland en Vlaanderen sinds de Middeleeuwen nog een apart systeem van waterschappen. Deze waterschappen controleren en reguleren alles wat met de waterhuishouding te maken heeft. Net als de gemeenten kennen tegenwoordig ook de waterschappen wapens. Deze wapens worden ook verleend per Koninklijk Besluit en opgenomen in het Register van Wapens bij de Vlaamse Heraldische Raad. Zover ik weet zijn er geen waterschappen in Wallonië.

Ook Nederland kent Waterschapswapens.

Water Boards

The Netherlands and Flanders have a long tradition in water management. For this purpose in the Middle Ages a system of Waterboards was created. These waterboards control and regulate all the surface water in their area. Traditionally the Dutch water boards used arms, sometimes since medieval times. Recently the Flemish waterboards also can apply for arms which are granted by Royal Decree and registered at the Flemish Heraldic Council. As far as I know there are no waterboards in the French part of the country.

Waterschappen met wapens/Waterboards using arms:


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.