Waterschapswapens

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

WATERSCHAPSWAPENS - WATER BOARDS

Behalve de reguliere overheid, provincies en gemeenten kent Nederland sinds de Middeleeuwen nog een apart systeem van waterschappen. Deze waterschappen controleren en reguleren alles wat met de waterhuishouding te maken heeft. Net als de gemeenten kennen tegenwoordig ook de meeste waterschappen wapens. Deze wapens worden ook verleend per Koninklijk Besluit en opgenomen in het Register van Wapens bij de Hoge Raad van Adel .

Behalve onder de naam waterschap, waren/zijn ook waterschappen bekend onder vele andere namen, zoals Polderbestuur, Dijkcollege, Veenraadschap, Dijkstoel, Zijlvest, Zuiveringsschap en (Hoog)Heemraadschap. In 1850 waren er nog rond de 2500 waterschappen in Nederland, thans nog 17. Voor meer informatie zie de site van de Unie van Waterschappen.

In tegenstelling tot het deel met de gemeentewapens is hier (meestal) alleen de naam van het voorafgaande waterschap opgenomen, alleen indien dat waterschap niet wapenvoerend was, zijn ook oudere waterschappen genoemd. Onderaan deze pagina is een lijst met opgeheven waterschappen opgenomen.

Ook Vlaanderen kent Waterschapswapens.

Water Boards

The Netherlands have a long tradition in water management. For this purpose in the Middle Ages a system of Water Boards was created. Initially in the West and Middle of the country, but soon after all over the country. The system still exists, although at present only 57 water boards still exist. In 1850 there were approximately 2500 water boards. For more information on water boards see the site of the Association of Water Boards.

Nearly 300 water boards had/have arms. These are listed below. The still existing water boards are marked on the clickable map. A list of water boards without arms is added at the bottom of this page.

All texts are in Dutch, but translations of backgrounds can be provided on request.


Waterschappen met wapens : (Hoogheemraadschap etc en lidwoorden worden achter de naam geplaatst)


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.