Waarborg

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE WAARBORG

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1976 It Marnelân (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 14 juli 1936
"In goud een springend hert van keel, staande met het onderste gedeelte der achterpooten achter een muurtje met vier kanteelen, gebouwd uit steenen van sabel, die gevoegd zijn van zilver, en een schildvoet van zilver, waarin twee golvende dwarsbalken van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Waarborg

Oorsprong/verklaring

Het waterschap lag in de gemeente Wonseradeel, het hert is afkomstig uit het wapen van die gemeente. Het muurtje met water is een bescherming, en daarmee een sprekend element (de veiligheid wordt gewaarborgd tegen het water).


Literatuur :