Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Waarborg

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE WAARBORG

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1976 It Marnelân (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 14 juli 1936
"In goud een springend hert van keel, staande met het onderste gedeelte der achterpooten achter een muurtje met vier kanteelen, gebouwd uit steenen van sabel, die gevoegd zijn van zilver, en een schildvoet van zilver, waarin twee golvende dwarsbalken van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het waterschap lag in de gemeente Wonseradeel, het hert is afkomstig uit het wapen van die gemeente. Het muurtje met water is een bescherming, en daarmee een sprekend element (de veiligheid wordt gewaarborgd tegen het water).


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Waarborg"

This page has been accessed 765 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:03. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…