Wûnseradiel

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


WÛNSERADIEL (WONSERADEEL)

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een hert in natuurlijke kleur op een groene grond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Oorsprong/verklaring

Volgens een legende zou het wapen een opgejaagd hert voorstellen dat in Wons werd gevangen.

Van vrijwel alle dorpen in de gemeente zijn dorpswapens beschreven.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962

Personal tools
Google AdSense