Vstiš

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Czech Republic - Česká Heraldika

VSTIŠ

Province: Plzeňský Kraj
District (Okres) : Plzeň-jih

Official blazon

Dělený štít, nahoře v modrém poli stříbrný pluh s kolem, dole polcený, v pravém červeném poli zlatá hlavice berly, levé pole pětkrát stříbrno-červeně dělené.

Origin/meaning

The arms were registered on March 25, 2005.

I have no information on the meaning or origin of these arms. Any information is welcome !


Literature : Image obtained from here.

Personal tools
Google AdSense