Vries

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


VRIES

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 Assen (ged), Zuidlaren (ged) (1999 Tynaarlo)
Toevoegingen : -

I : 7 december 1931
"In goud, bezaaid met eikebladeren van sinopel, een schoorsteenhaal van sabel, en een zoom van keel, beladen met 8 cornoeljebloemen van zilver, met gouden hart. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen. Schildhouders : twee wildemannen, omkranst en omgord met loof, in de vrije hand een knots over den schouder houdende, alles in natuurlijke kleur."

Wapen van Vries

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit elementen van het wapen van de familie Homan, die in Vries eeuwenlang openbare ambten bekleede (schoorsteenhaal en eikebladeren), de vroeghistorische bewoning (wildemannen) en het feit dat de zeldzame kornoelje veel in de gemeente voorkomt.

Wapen van Vries

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Vries

Het wapen op een ansichtkaart


Literatuur : Sierksma, 1962


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.