Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

Waterschap DER VIJFDEELEN ZEEDIJKEN BUITENDIJKS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 6 september 1934
"In sinopel een lelie van goud en drie schildjes van zilver, twee ter weerszijden van de lelie en één daaronder, en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks

Oorsprong/verklaring

De lelie van goud is ontleend aan het wapen van Harlingen, de hoofdplaats van het waterschap. Door de drie schildjes worden de drie plattelandsgemeenten aangeduid, die deels of geheel in het waterschapsgebied lagen; Barradeel, Franekeradeel en Wonseradeel.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Literatuur :Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.