Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

Waterschap DER VIJFDEELEN ZEEDIJKEN BUITENDIJKS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 6 september 1934
"In sinopel een lelie van goud en drie schildjes van zilver, twee ter weerszijden van de lelie en één daaronder, en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De lelie van goud is ontleend aan het wapen van Harlingen, de hoofdplaats van het waterschap. Door de drie schildjes worden de drie plattelandsgemeenten aangeduid, die deels of geheel in het waterschapsgebied lagen; Barradeel, Franekeradeel en Wonseradeel.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Literatuur :

Personal tools
Google AdSense