Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

Waterschap DER VIJFDEELEN ZEEDIJKEN BINNENDIJKS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 6 september 1934
"In sinopel een klok van goud en vijf schildjes van zilver, twee ter weerszijden van de klok en daaronder drie naast elkander en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks

Oorsprong/verklaring

De klok van goud is ontleend aan het wapen van Franeker, de hoofdplaats van het waterschap. Door de vijf schildjes worden de vijf plattelandsgemeenten aangeduid, die deels of geheel in het waterschapsgebied lagen; Franekeradeel, Menaldumadeel, Baarderadeel, Barradeel en Hennaarderadeel.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Literatuur :