Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

Waterschap DER VIJFDEELEN ZEEDIJKEN BINNENDIJKS

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 6 september 1934
"In sinopel een klok van goud en vijf schildjes van zilver, twee ter weerszijden van de klok en daaronder drie naast elkander en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De klok van goud is ontleend aan het wapen van Franeker, de hoofdplaats van het waterschap. Door de vijf schildjes worden de vijf plattelandsgemeenten aangeduid, die deels of geheel in het waterschapsgebied lagen; Franekeradeel, Menaldumadeel, Baarderadeel, Barradeel en Hennaarderadeel.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Vijfdeelen_Zeedijken_Binnendijks"

This page has been accessed 778 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:03. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…