Vejprty

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Czech Republic - Česká Heraldika

VEJPRTY

Province: Ústecký Kraj
District (Okres) : Chomutov

Official blazon

V modro - stříbrně děleném štítě nahoře na zeleném trávníku dva kráčející horníci v černých kabátcích, flecích a botách, ve stříbrných kalhotách a zelených čepicích, nesoucí na dřevěné tyči přirozené barvy zlatý vinný hrozen se dvěma zelenými listy, dole na zeleném trávníku kosmo vyvrácená jedle, pod vývratem vlevo valoun stříbra, vše přirozené barvy.

Official blazon

The arms were registered on ?

I have no information on the meaning or origin of these arms. Any information is welcome !


Seal from around 1900.

The arms in the Coffee Hag album +/- 1935


Literature : Image obtained from here.

Personal tools
Google AdSense