Utingeradeel

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


UTINGERADEEL

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Boarnsterhim (2014 naar 4 gemeenten), Skarsterlân (2014 De Friese Meren)
Toevoegingen : 1816 Akkrum, Oldeboorn

I : 25 maart 1818
"Van keel beladen met 1 lelie van zilver, verzeld van 3 klaverbladen van goud, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Oorsprong/verklaring :
De oorsprong van het wapen is onbekend, wel komen de klaverbladen ook veel voor in de dorpswapens in de gemeente. Het is dus waarschijnlijk een algemeen symbool voor de landbouw.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962

Personal tools
Google AdSense