Tusken Waed en Ie

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TUSKEN WAED EN IE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 De Waadkant (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1970 Kollumerland-Oostdeel; 1973 Polder van Oost- en Westdongeradeel

I : 30 augustus 1973
"Doorsneden : I gedeeld; 1 in keel een molen van goud; 2 golvend geschuind van sabel en goud met twee afgewende klaverbladen van het een in het ander, uitgaande van de delingslijn; II in azuur drie ringen van goud, waarin een afgeplatte heuvel van hetzelfde, getopt met een latijns kruis van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Tusken Waed en Ie

Oorsprong/verklaring

De molen is het handelsmerk van de voornaamste pootaardappel producenten in de streek. De pootaardappel is een belangrijk gewas in het gebied en het waterschap wilde dit tot uiting laten komen in het wapen. Een aardappelplant of -knol zijn hiervoor geen goede symbolen, omdat de vorm nogal varieert. In eerste instantie werd gekozen voor een dichtgebonden zak aardappels, maar de Hoge Raad van Adel vond dit geen goed symbool. Hierop werd gekozen voor de molen.

Het tweede kwartier geeft het agrarische karakter van het gebied weer, met zwarte klei en goud zand.

De onderste helft geeft de terpen weer op overstroomd land. Het kruisje geeft aan dat op de meeste terpen een kerkdorp is ontstaan.


Literatuur : Bontekoe, 1973; Leeuwarder Courant, 9/10/1973Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.