Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Tusken Waed en Ie

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

TUSKEN WAED EN IE

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 De Waadkant (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1970 Kollumerland-Oostdeel; 1973 Polder van Oost- en Westdongeradeel

I : 30 augustus 1973
"Doorsneden : I gedeeld; 1 in keel een molen van goud; 2 golvend geschuind van sabel en goud met twee afgewende klaverbladen van het een in het ander, uitgaande van de delingslijn; II in azuur drie ringen van goud, waarin een afgeplatte heuvel van hetzelfde, getopt met een latijns kruis van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Oorsprong/verklaring

De molen is het handelsmerk van de voornaamste pootaardappel producenten in de streek. De pootaardappel is een belangrijk gewas in het gebied en het waterschap wilde dit tot uiting laten komen in het wapen. Een aardappelplant of -knol zijn hiervoor geen goede symbolen, omdat de vorm nogal varieert. In eerste instantie werd gekozen voor een dichtgebonden zak aardappels, maar de Hoge Raad van Adel vond dit geen goed symbool. Hierop werd gekozen voor de molen.

Het tweede kwartier geeft het agrarische karakter van het gebied weer, met zwarte klei en goud zand.

De onderste helft geeft de terpen weer op overstroomd land. Het kruisje geeft aan dat op de meeste terpen een kerkdorp is ontstaan.


Literatuur : Bontekoe, 1973; Leeuwarder Courant, 9/10/1973

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Tusken_Waed_en_Ie"

This page has been accessed 1,034 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:03. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…