Tjongercompagnonsvaarten

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TJONGERCOMPAGNONSVAARTEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1971-74 Boven Tjonger-Grootdiep, De Leitspolder, De Nieuwevaart, De Schoterlandse en Opsterlandse Compagnonsvaarten (1959 De Schoterlandse Compagnonsvaart), De Tjongervallei (noordzijde), De Trimbeetster Waterlossingen, Het Bovenveld, Luchtenrek, Mildam-Oost, Nijehorne

I : 25 november 1969
"Gedeeld van tegenhermelijn en goud met drie kepers, gedeeld van keel en azuur, de middelste versmald en golvend; een gedeeld hartschild : I. In goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn en II. In keel twee lelies van zilver boven elkaar. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Tjongercompagnonsvaarten

Oorsprong/verklaring

Het waterschap omvat grote delen van Zuid-Oost Friesland, een gebied met veel hoogveen en zandruggen. Deze worden gesymboliseerd door het hermelijn (hoogveen met wollegras) en goud (zandruggen). De drie kepers symboliseren de drie wateren die het water afvoeren in het gebied, twee kanalen, de Compagnonsvaarten en de golvende keper voor de Tjonger. De kepers zijn bruin (rood) en blauw weergegeven, de kleuren staan voor bruin veenwater en schoon regenwater. Het hartschild is het wapen van het geslacht Dekema, die in 1580 begonnen met de vervening ter plaatse.


Literatuur :Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.