Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Tjongercompagnonsvaarten

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

TJONGERCOMPAGNONSVAARTEN

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1971-74 Boven Tjonger-Grootdiep, De Leitspolder, De Nieuwevaart, De Schoterlandse en Opsterlandse Compagnonsvaarten (1959 De Schoterlandse Compagnonsvaart), De Tjongervallei (noordzijde), De Trimbeetster Waterlossingen, Het Bovenveld, Luchtenrek, Mildam-Oost, Nijehorne

I : 25 november 1969
"Gedeeld van tegenhermelijn en goud met drie kepers, gedeeld van keel en azuur, de middelste versmald en golvend; een gedeeld hartschild : I. In goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn en II. In keel twee lelies van zilver boven elkaar. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het waterschap omvat grote delen van Zuid-Oost Friesland, een gebied met veel hoogveen en zandruggen. Deze worden gesymboliseerd door het hermelijn (hoogveen met wollegras) en goud (zandruggen). De drie kepers symboliseren de drie wateren die het water afvoeren in het gebied, twee kanalen, de Compagnonsvaarten en de golvende keper voor de Tjonger. De kepers zijn bruin (rood) en blauw weergegeven, de kleuren staan voor bruin veenwater en schoon regenwater. Het hartschild is het wapen van het geslacht Dekema, die in 1580 begonnen met de vervening ter plaatse.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Tjongercompagnonsvaarten"

This page has been accessed 995 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:03. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…