Stellingwerven

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE STELLINGWERVEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1966-69 De Kuinder, De Linde, De Meenthe, De Merriemaden, De Ontginning, De Stroomkant, De Twee Gedeelten, De Weeren, Groote Veenpolder in Weststellingwerf, Mildam-Oudeschoot, Oldelamer, Oosterzee, Veenpolder onder Ter Idzardt en Oldeholtwolde, Veenpolder van Echten

I : 6 juni 1966
"In sabel drie golvende dwarsbalken van zilver. Over alles heen een klimmende wolf van goud, getongd en geklauwd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Stellingwerven

Oorsprong/verklaring

De drie dwarsbalken symboliseren de drie riviertjes, waarlangs het waterschap afwatert : de Linde, de Kuinder of Tjonger, en de Scheene. De wolf is een herinnering aan het vele wild dat vroeger in dit moerassige gebied voorkwam. De laatste wolf in het gebied werd in 1712 geschoten door Albert Harmens uit Wolvega. Tevens is de wolf sprekend voor Wolvega, waar het waterschap was gevestigd.


Literatuur : Bontekoe, 1966