Sneeker Oudvaart

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE SNEEKER OUDVAART

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1981 Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : -

I : 10 maart 1933
"Een paal van zilver, ter rechterzijde in sabel drie kronen van goud boven elkanedr, ter linkerzijde in sinopel twee schuingekruiste toegewende sleutels met de baarden naar boven, van boven vergezeld van twee elkander rakende tegengestelde wassenaars, beneden van een lelie, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Sneeker Oudvaart

Oorsprong/verklaring

De paal is de Oudvaart, de kronen zijn ontleend aan het wapen van de stad Sneek, de sleutels van Rauwerderhem, de wassenaars van Idaarderadeel en de lelie van Wijmbritseradeel, de gemeenten waarin het waterschap werkzaam was.


Literatuur :Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.