Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Sneeker Oudvaart

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE SNEEKER OUDVAART

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1981 Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : -

I : 10 maart 1933
"Een paal van zilver, ter rechterzijde in sabel drie kronen van goud boven elkanedr, ter linkerzijde in sinopel twee schuingekruiste toegewende sleutels met de baarden naar boven, van boven vergezeld van twee elkander rakende tegengestelde wassenaars, beneden van een lelie, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De paal is de Oudvaart, de kronen zijn ontleend aan het wapen van de stad Sneek, de sleutels van Rauwerderhem, de wassenaars van Idaarderadeel en de lelie van Wijmbritseradeel, de gemeenten waarin het waterschap werkzaam was.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Sneeker_Oudvaart"

This page has been accessed 851 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:03. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…