Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Sluis-Aardenburg

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

SLUIS-AARDENBURG

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 2003 Sluis
Toevoegingen : 1995 Aardenburg (1941 Eede, Sint Kruis, 1970 Waterlandkerkje (ged)), Sluis (1880 Sint Anna ter Muiden, Heille, 1970 Cadzand (ged), Retranchement (ged))

I : 1 september 1995
" Golvend doorsneden : I in goud een dubbele geopende burcht met opgetrokken valhek, alles van keel; II in keel een golvende dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van zestien parels, waarop drie parels en ter weerszijden gehouden door een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van de opgeheven gemeenten Sluis en Aardenburg.


Literatuur : Schutte, 1996c

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Sluis-Aardenburg"

This page has been accessed 1,455 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:56. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…