Sûd-Winnighe

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SÛD-WINNINGHE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1976 De Wâlden (1997 Lauwerswâlden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : -

I : 6 januari 1966
"Doorsneden : I gedeeld : a in keel drie in elkaar gevlochten vissen van zilver, de top van deze driehoekige figuur naar boven gericht, in het schildhoofd vergezeld van een stadhouderlijke kroon van goud; b in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en geklauwd van keel; II in tegenhermelijn een dwarsbalk van zilver, beladen met drie dwarsbalksgewijs geplaatste zwemmende eenden van sabel, gebekt van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Sûd-Winnighe

Oorsprong/verklaring

De stadhouderlijke kroon is een herinnering aan de band die de Friese stadhouders lange tijd hadden met Eernewoude, gelegen in het waterschap.

De vissen zijn een symbool voor de binnenvisserij (de drie gevlochten vissen hebben ook een religieuze betekenis, maar hier is gekozen voor een estethische voorstelling, zonder bijbedoelingen).

De tweekoppige adelaar is het wapen van het dorp Eernewoude.

De onderste helft van het schild herinnert aan de vervening in het gebied. Het tegenhermelijn is een symbool voor het hoogveen, de balk met de eenden voor de ontstane (en vaak weer verdwenen) kanalen en meren in het gebied na vervening. Ook symboliseren de eenden de vroeger belangrijke eendenkooien in het gebied.


Literatuur : Bontekoe, 1966Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.