Súdwest Fryslân

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

SÚDWEST FRYSLÂN

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2011 Bolsward, Nijefurd (Hemelumer Oldeferd (ged), Hindeloopen, Stavoren, Workum), Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel (1984 Doniawerstal (ged), IJlst); 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged))

I : 17 augustus 2012
"Gedeeld; I in goud een halve adelaar van sabel; II in azuur vijf muurkronen van zilver met elk drie bastions, paalsgewijze geplaatst en gevoerd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van goud."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de adelaar van Bolsward, Workum, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, met de kronen van Nijefurd. Alleen is het aantal kronen vermeerderd tot 5 voor de opgeheven gemeenten.


Literatuur :

Personal tools
Google AdSense