Súdwest Fryslân

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SÚDWEST FRYSLÂN

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2011 Bolsward, Nijefurd (Hemelumer Oldeferd (ged), Hindeloopen, Stavoren, Workum), Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel (1984 Doniawerstal (ged), IJlst); 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged)); 2018 Littenseradiel (ged, 1984 Baarderadeel, Hennaarderadeel)

I : 17 augustus 2012
"Gedeeld; I in goud een halve adelaar van sabel; II in azuur vijf muurkronen van zilver met elk drie bastions, paalsgewijze geplaatst en gevoerd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van goud."

Wapen van Súdwest Fryslân

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de adelaar van Bolsward, Workum, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, met de kronen van Nijefurd. Alleen is het aantal kronen vermeerderd tot 5 voor de opgeheven gemeenten.

Wapen van Súdwest Fryslân

Het wapen op het gemeentehuis in Sneek

Literatuur :

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.