Rottum (Skarsterlân)

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ROTTUM

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Skarsterlân

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gekeperd doorsneden door middel van een schans van keel: I in goud in de rechterbovenhoek een verkort kruis en in de linkerbovenhoek een ruit, beide van sabel; II in zilver een zevenpuntige ster van sinopel."

Wapen van Rottum (Skarsterlân)

Oorsprong/verklaring

De schans-vormige keper herinnert aan de schans die vroeger in het dorp heeft gestaan. Ook lijkt de vorm op de plaatselijke klokkenstoel. Het kruis duidt op een uithof van een klooster van de Duitse Orde dat in het dorp heeft gestaan. De ruit slaat op de rechtspraak, die in het dorp werd uitgeoefend. De ster is de ster van de Zevenwouden en geeft aan dat hier de landdagen van de Zevenwouden gehouden werden.


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1992


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.