Overige Nederlandse wapens

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

OVERIGE NEDERLANDSE WAPENS

Buiten de geregistreerde wapens (gemeente-, provincie-, waterschaps- en religieuze wapens) kent Nederland een drietal groepen wapens, die niet bij de Hoge Raad van Adel zijn geregistreerd. Dit zijn de dorpswapens, heerlijkheidswapens en alle overige wapens die niet verleend zijn, maar wel gebruikt worden, of historisch gebruikt werden.

Hieronder staat een overzicht van wapens uit deze laatste categorie.