Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Oudshoorn (polder)

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

POLDER OUDSHOORN

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1978 Gemeente Alphen aan den Rijn
Toevoegingen  : 1962 Groote, Kleine en Kalkhovensche Polders

I : 25 juni 1970
"In keel drie posthoorns van zilver, beslagen, geopend en gemond van goud; een hartschild van zilver met een achtpuntige ster van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de gemeentewapens van Oudshoorn en Alphen aan den Rijn.


Literatuur : -

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Oudshoorn_(polder)"

This page has been accessed 1,136 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:02. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…