Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Oud- en Nieuw Mathenesse

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


OUD- EN NIEUW MATHENESSE

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1867 Schiedam
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

In het manuscript Beelarts van Blokland wordt voor beide heerlijkheden hetzelfde wapen gegeven, namelijk : In zilver een schuinbalk van keel, beladen met 3 zespuntige sterren van goud.
Dit is het wapen van de familie Van Mat(h)enesse.

Het wapen van de familie Matenesse komt ook voor in de wapens van Hazerswoude en Zouteveen.


Literatuur : Beelarts van Blokland, 17??

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Oud-_en_Nieuw_Mathenesse"

This page has been accessed 1,480 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:50. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…