Nuth

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NUTH

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1821 Vaesrade, 1982 Hoensbroek (ged), Hulsberg (ged), Schimmert, Wijnandsrade

I : 15 september 1819
Aan Nuth werd als 'wapen' een afbeelding van St.Bavo in volle wapenrusting verleend, de heilige stond echter niet op een schild en van een echt wapen is dus geen sprake. Wel werd de tekening opgenomen in het officiële register van de Hoge Raad van Adel .

II : 13 juni 1938
"Gedeeld : I in zilver een schuinbalk van keel, vergezeld van 6 zoomsgewijs geplaatste merletten van hetzelfde. II in keel een sleutel van goud. Achter het schild staande de figuur van den H.Bavo in wapenrusting, waarover een van voren openhangende mantel van keel, het hoofd gedekt met een hoed zonder rand van sabel, houdende een zwaard van zilver met gevest van goud in de rechterhand, welke op den bovenrand van het schild rust, op de linkerhand dragende een valk van natuurlijke kleur, gekapt van goud."

Nuth.jpg

III : 9 maart 1982
"Doorsneden : I in zilver een uitkomende dubbelstaartige gekroonde leeuw, houdende in de linkervoorklauw een bundel van 5 pijlen, alles van keel; II gedeeld : a in zilver een schuinbalk vergezeld van 6 merletten, zoomsgewijze geplaatst, alles van keel; b in keel een keper van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Nuth

Oorsprong/verklaring

Nuth bestond reeds in de 13e eeuw en viel onder Klimmen. In 1626 werd het tot een zelfstandige heerlijkheid veheven. De eerste heer was Steven van Eynatten. Dit geslacht bleef eigenaar van de heerlijkheid tot de Bataafse Republiek. Het geslacht Van Eynatten voerde een rechterschuinbalk, vergezeld van zes zoomsgewijg geplaatste merletten. Dit wapen komt terug in het tweede en derde wapen van de gemeente.

De Heilige Bavo is de kerkpatroon van Nuth. De heilige kwam voor op de zegels van de schepenbank, vergezeld van het wapen Van Eynatten. Bij de verlening van het eerste 'wapen' is wel de afbeelding van de H. Bavo overgenomen, echter niet het schild.

Wapen van Nuth

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

De sleutel in het tweede wapen herinnert aan Vaesrade, dat tot het kapittel van St Servatius uit Maastricht behoorde. Dit kapittel voerde een sleutel, vergelijk ook Heer en Berg en Terblijt.

De leeuw in het nieuwste wapen is de leeuw van Valkenburg met 5 pijlen, die de 4 gemeenten symboliseren, die in 1982 de nieuwe gemeente Nuth vormden, alsmede Vaesrade. Bovendien komt de leeuw uit de oude wapens van Hulsberg en Schimmert. De keper tenslotte is het wapen van de familie Van den Bongard en komt uit het wapen van Wijnandsrade.


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Schutte, 1982


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.