Noorder Vechtdijken

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE NOORDER VECHTDIJKEN

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 1997 Groot Salland
Toevoegingen  : -

I : 9 februari 1966
"Gedeeld : I in sabel drie boven elkaar geplaatste gouden kroontjes van drie bladeren en twee paarlen, gevoerd van keel; II in goud drie kepers, waarvan de bovenste de schildrand raakt; over de delingslijn heen een golvend gedwarsbalkte paal van azuur en zilver van 12 stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De drie kroontjes herinneren aan de drie vroegere gebieden, of schultambten, waarin het waterschap ligt : Dalfsen, Zwollerkerspel en Ambt Ommen. De kepers zijn ontleend aan het wapen van het geslacht Van Haersolte, die in de loop der eeuwen zich veel met de waterhuishouding hebben bezig gehouden. De paal symboliseert de Vecht.


Literatuur : Bontekoe, 1966

Personal tools
Google AdSense