Noardlik Westergoa

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.


Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NOARDLIK WESTERGOA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 De Waadkant (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1970 De Riedpolder, Ludinga

I : 2 juni 1967
"Gedeeld : I op goud een staande monnik die in zijn linkerhand een naar beneden wijzende schop boven aan de steel vasthoudt, alles in schaduw; II in sabel vijf ringen, getopt met breedarmige kruisjes, geplaatst 2,2 en 1, alles van zilver; over alls heen een hartschild van azuur, beladen met een linkerschuinbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Noardlik Westergoa

Oorsprong/verklaring

De monnik met de schop herinnert aan de bedijkings- en inpolderingswerkzaamheden die onder leiding van de kloosters Mariëndal (te Lidlum), Mariënberg (bij Berlicum) en Mariëngaarde werden uitgevoerd in de Middeleeuwen. Aangezien deze kloosters tot verschillende ordes behoorden kon de monnik niet goed worden weergegeven. Daarom is besloten voor de, in Nederland unieke, schaduwfiguur. De kleur goud slaat op de rijke (ontgonnen) gronden.

De ringen met de kruisjes symboliseren de vijf gemeenten (Barradeel, Het Bildt, Franker, Franekeradeel en Menaldumadeel) waarin het waterschap was gelegen. Het kruisje slaat opde kerkdorpen in de gemeenten.

Het hartschild is het wapen van het voormalige Westergo.


Literatuur : Leeuwarder Courant, 19 juli 1967Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.