Nieuw Bildt

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

HET NIEUW BILDT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 28 augustus 1934
"In sinopel twee zeehoorns van zilver, onder elkander, de openingen naar rechts, uit elk waarvan komen drie korenaren van goud, en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De zeehoorns zijn afkomstig uit het wapen van Het Bildt Het schildhoofd geeft aan dat het een zeewerend waterschap is. Het wapen lijkt op dat van Oud Bildt, maar met één hoorn minder, aangezien het een jonger gebied is. Zie ook De Bildtpollen.


Literatuur :

Personal tools
Google AdSense