Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Nieuw Bildt

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

HET NIEUW BILDT

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 28 augustus 1934
"In sinopel twee zeehoorns van zilver, onder elkander, de openingen naar rechts, uit elk waarvan komen drie korenaren van goud, en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De zeehoorns zijn afkomstig uit het wapen van Het Bildt Het schildhoofd geeft aan dat het een zeewerend waterschap is. Het wapen lijkt op dat van Oud Bildt, maar met één hoorn minder, aangezien het een jonger gebied is. Zie ook De Bildtpollen.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Nieuw_Bildt"

This page has been accessed 1,269 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:01. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…