Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Nezdřev

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Czech Republic - Česká Heraldika

NEZDŘEV

Province: Plzeňský Kraj
District (Okres) : Plzeň-jih

Official blazon

V zeleném štítě stříbrná věž se soklem a zlatě hořícím cimbuřím, s červenou prázdnou bosovanou branou a dvěma červenými okny, po stranách provázaná dvěma přivrácenými zlatými polovinami kol se čtyřmi viditelnými rameny.

Origin/meaning

The arms were registered on January 19, 2007.

I have no information on the meaning or origin of these arms. Any information is welcome !


Literature : Image obtained from here.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Nezd%C5%99ev"

This page has been accessed 401 times. This page was last modified on 2 January 2015, at 08:13. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…