Mook en Middelaar

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

MOOK EN MIDDELAAR

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 15 december 1819
"Gedeeld, rechts het wapen van Middelaar van keel, beladen met het beeld van den H.Lambertus, bisschop van Maastricht, in bisschoppelijk gewaad van zilver, het hoofd gedekt met een mijter en omgeven door een nimbus, beide van zilver, aangezicht en handen van natuurlijke kleur, houdende in de hand een staf van sabel, met kromming van zilver, en een lans met een steel van sabel en een spits van zilver, en met de andere hand steunende op een vóór hem geplaatst schildje, zijnde gedeeld; rechts van lazuur, beladen met een naar links gewenden gekroonden en van keel getongden klimmende leeuw van goud, met dubbelen staart; links van goud beladen met een naar rechts gewenden van keel getongden en geklauwden klimmende leeuw van sabel (Gelderland); - links het wapen van Mook, van lazuur beladen met het beeld van den H.Antonius Abt, omhangen met den kluizenaarsmantel van zilver, voorzien van de Grieksche letter T van keel, het hoofd omgeven door een nimbus van zilver, en met aangezicht en handen van natuurlijke kleur, houdend in de eene hand een evangelieboek van keel, gesierd van goud, en in de andere een staf met kruk van sabel, om zijn midden een gordel van sabel en aan zijn voeten een varken van natuurlijke kleur; vóór den Heilige is geplaatst een schildje van keel, beladen met 8 leliestaven kringsgewijze geplaatst, in het midden gedekt door een schildje van zilver (Kleef)."

Wapen van Mook en Middelaar

II : 30 oktober 1990
"Gedeeld : I in keel de H.Lambertus van natuurlijke kleur, half naar links gewend, , gekleed van zilver, met een mijter en een nimbus van hetzelfde, houdende met de rechterhand een staf en een lans, beide van zilver en met een steel van sabel, en met de linkerhand een voor hem geplaatst schild, zijnde doorsneden; a in azuur een omgewende, gekroonde, dubbelstaartige leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel; II in azuur de H.Antonius Abt van natuurlijke kleur, half naar rechts gewend, gekleed van zilver, met een nimbus van hetzelfde, omgord van sabel en met de letter T van keel op de rechterschouder, houdende met de rechterhand een geopend evangelie van keel, goud op snee, en met de linkerhand een krukkenstaf van sabel, vergeeld van een omgewend varken van natuurlijke keur, dat links achter hem vandaan komt, en met voor hem geplaatst een schild, zijnde in keel een hartschild van zilver, beladen met een karbonkel van sinopel, waaruit acht stralen van goud over het gehele schild gaan.Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Mook en Middelaar

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van elementen uit de zegels van de beide dorpen. In 1990 werd het wapen aan de historische kleuren aangepast en van een kroon voorzien. Helaas wilde de gemeente het wapen als zodanig handhaven, dit tegen de zin van de Hoge Raad van Adel , die de heiligen liever als schildhouders had gezien. Mook werd door Keizer Hendrik III genoemd in 1018 als een bezitting van twee stiften in Aken. In 1227 werden de rechten verkocht aan de graven van Gelre. In de 16e eeuw is de schepenbank echter overgegaan naar het land van Kleef. De schepenbank bezat een zegel, waarop de parochieheilige, de H. Albertus was afgebeeld. Op het zegel is geen schildje afgebeeld.

Het wapen van Kleef, zoals dat op het wapen van de gemeente wordt aangetroffen is pas later toegevoegd. De H. A;bertus was de patroonheilige van het klooster van de H. Adalbert te Aken. Dit klooster had vele bezittingen in Mook. bij de aanvraag van het gemeentewapen werd er op gewezen dat de H. Antonius de patroonheilige was van Mook en niet de H. Albertus, zoals op het schependomszegel. Derhalve werd het wapen met de H. Antonius aangevraagd. Middelaar was een vrije Rijksheerlijkheid in het bezit van het geslacht van Heumen. In 1385 werd Reinoud van Heumen echter gedwongen het gebied af te staan aan de graaf van Gelre. Het is sindsdien Gelders bezit gebleven, tot de vereniging met Mook in de Franse Tijd. De schepenbank voerde een zegel, waarop de parochieheilige, de H. Lambertus, met voor zich een gedeeld schildje. Dit schildje vertoonde echter in tegenstelling tot het schildje in het gemeentewapen, niet het wapen van Gelderland. Het schildje vertoonde links een omgewende leeuw, maar rechts een uit de delingslijn komende halve dubbele adelaar. De leeuw is zeer waarschijnlijk de Gelderse leeuw, terwijl de adelaar de status van vrije Rijksheerlijkheid lijkt uit te beelden.

Wapen van Mook en Middelaar

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Powered by Onecom.jpg

Literatuur : vdBergh, 1878; Flament, 1889 (download als pdf), Habets, 1890 (download als pdf), Eversen en Meulleneers, 1900


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.