Luchtenrek

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

LUCHTENREK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1972 Tjongercompagnonsvaarten (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : 1961 De Hanswetering, De Tjongervallei (Zuidzijde), Kleindiep

I : 7 september 1960
"Omgekeerd gemanteld en ingebogen; het bovenste deel van sinopel, beladen met een zespuntige ster van goud en met een golvend versmald schildhoofd van zilver; het onderste deel gedeeld : 1. In goud een dwarsbalk van azuur, boven en onder vergezeld van een lelie van keel; 2. In keel een uitgerukte boomstronk zonder bladeren doch met drie eikels, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Luchtenrek

Oorsprong/verklaring

-


Literatuur :