Literature-Czechoslovakia, Czechia and Slovakia

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World > Heraldic literature
.

CIVIC HERALDRY LITERATURE - CZECHOSLOVAKIA, CZECHIA AND SLOVAKIA

This page shows the sources used, or to be used, on the Czech and [[Slovakia|Slovak] part of the site Heraldry of the World. It also includes Czechoslovakia and the Austro-Hungarian Emprire. Not all the information from the literature mentioned below has been added to the site yet. If you require information from one of the sources below, please contact me. Posters, websites, mails/letters, stamps, postcards, maps and similar sources are not included. For an overview of heraldic picture albums, tobacco cards, trade cards, stamps etc, see here)

Austro-Hungarian Empire

 1. Csáky, I. : A Magyar királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. Században. Corvina, Budapest, 1995, 162 p. ISBN 963 13 4234 4.
 2. Ströhl, H.G. : Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Die Wappen ihrer k.u.k. Majestäten, die Wappen der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Staatswappen von Oesterreich und Ungarn, die Wappen der Kronländer und der ungarischen Comitate, die Flaggen, Fahnen und Cocarden beider Reichshälften, sowie das Wappen des souverainen Fürstenthumes Liechtenstein. Anton Schroll, Wien 1890, 1895 (2. Auflage 1900)
 3. Ströhl, H.G. : Städtewappen von Österreich-Ungarn. Wien, Anton Schroll & Co, 1904, 106 p.
 4. Widimsky, V. R. : Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates. I. Königreich Böhmen; II. Herzogthum Salzburg. III. Herzogthum Schlesien. IV Herzogthum Steiermark. Wien, 1864. +/- 500 p.


Czechia

 1. Cz-002.books.jpg Augustin, J. : Česká Republika - V symbolech, znacích a erbech. Arbor, Sokolov, 1997. 392 p. ISBN 80-901534-0-2.
 2. Cz-014.books.jpg Baletka, L. and Louda, J. : Znaky měst Severomoravského kraje. Ostrava, Profil, 1980, 99 p. No ISBN.
 3. Cz-003.books.jpg Čarek, J. : Městské znaky v Českých zemích. Praha, Academia, 1985, 150+146 p. No ISBN.
 4. Cz-016.books.jpg Dřímal, J. and Štarha, I. (eds) : Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. Vydalo nakladatelství Blok, Brno, 1979 516 p. No ISBN
 5. Cz-013.books.jpg Hrdlička, J. : Pražská heraldika - Prague heraldry - Prager Heraldik. Praha, Public History, 1993, 230 p. ISBN 80-901432-8-8.
 6. Cz-004.books.jpg Kaukal, B. : Die Wappen und Siegel der Südmährischen Gemeinden. Geislingen an der Steige, 2nd ed. 1996. 280 p. ISBN 3-927498-19-X
 7. Cz-001.books.jpg Křivohlávek, J. F. : Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí, okresu Ústí nad Orlicí. Oftis, Ústí nad Orlicí, 2005, 384 p. ISBN 80-86845-25-7.
 8. Cz-018.books.jpg Müller, K. and Štarha, I. : Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravĕ a ve Slezsku. Brno, 1995, 55 p. ISBN 80-8504861-2.
 9. Cz-005.books.jpg Pelant, J. : Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. Plzeň, 1985, Západočeské Nakladatelství, 288p + 54 p images. No ISBN.
 10. Cz-006.books.jpg Pfeifer, W. : Städtewappen und Städtesiegel in Böhmen und Mähren. München, 1952, 60 p. No ISBN.
 11. Cz-007.books.jpg Přibyl, A. and Liška, K. : Znaky a pečetě středočeských měst. Praha, 1975, Středočeské nakladatelství a knihukupectví, 277 p. No ISBN.
 12. Cz-008.books.jpg Ruda, V. et al. Znaky severočeských měst. Most, Nakladatelství Dialog, 1970, 189 p. No ISBN.
 13. Rytíř, V. : Heraldická růže. Soupis sídelních mĕstských znaků s obrazem růže. Issued by the author, 1941, 30 p.
 14. Sommaruga, O. Freiherr von : Das Wappen des Markgrafschaft Mähren. Adler, 2:1875 p. 145-146.
 15. Cz-019.books.jpg Spáčil et al. : Pečeti a znaky měst, městeček a obcí Olomouckého Okresu. Olomoouc, 198. 254+10 p. No ISBN
 16. Sturm, H. : Die Wappen de Heimat. Egerland-Verlag, Geislingen an der Steige, 1955, 30 p. No ISBN.
 17. Cz-009.books.jpg Zelenka, A. : Böhmische Stadtsiegel aus der Sammlung Erik Turnwald. München, R. Oldenbourg, 1988, 145p. ISBN 3-486-54881-6.
 18. Cz-010.books.jpg Zelenka, A. and Javora, T. : Sudeten-Deutsches Wappenlexikon. Ortswappen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Passau, 1985, 445 p. ISBN 3-87616-106-1
 19. Cz-011.books.jpg Zenger, Z. M : Česká Heraldika. Praha, 1978. No ISBN, 160 p.
 20. Cz-017.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Moravských měst. Brno, 1947. 75+40 p. No ISBN.
 21. Cz-012.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Moravských měst a městeček - poznámky a doplňky. Brno, 1980. No publisher, 24 p. No ISBN.

Czechoslovakia

 1. Anonymous : Znaky Republiky Československé/Wappen der Tschechoslovakischen Republik. Káva Hag, Mariánské Lázne (biligual Czech/German).
 2. Anonymous : Sbírka znaků měst Republiky Československé. Album issued by Redua chocolate, Praha, around 1935 (?).
 3. Cs-001.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram, (1977). 16 pages + 12 plates. No ISBN
 4. Cs-008.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram II, (1979). 28 pages + 12 plates. No ISBN
 5. Cs-010.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram III, (1981). 24 pages + 12 plates. No ISBN
 6. Cs-011.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram IV, (1982). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 7. Cs-009.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram V, (1983). 16 pages + 12 plates. No ISBN
 8. Cs-012.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram VI, (1984). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 9. Cs-005.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica VII. Příbram, (1985). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 10. Cs-006.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica VIII. Příbram, (1986). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 11. Cs-013.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram IX, (1986). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 12. Cs-014.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram X, (1987). 24 pages + 12 plates. No ISBN
 13. Hlinomaz, M. : K sedmdesátiletí Československého státního znaku. Haló, November 9, 1988, p 8-9.
 14. Cs-004.books.jpg Liška, K. : Městské znaky s ozdobami. Praha, 1989, 134 p. ISBN 80-208-0348-3.
 15. Cs-003.books.jpg Liška, K. and Mucha, L. : Klíč k našim městům. Praha, 1979, Nakladatelství Práce, 256 p. No ISBN.
 16. Cs-002.books.jpg Louda, J. : Znaky Československých Měst. Praha, 1972, 63 p. No ISBN.
 17. Cs-007.books.jpg Louda, J. : Znaky Československých Měst. Praha, 1975, 96+27 p. No ISBN.
 18. Mattern, G. : Neue Wappen in de Tschechoslowakei. Schweizer Archiv für Heraldik 103(1989)173-174.

Slovakia

 1. Anonymous : Das Staatswappen der Slowakischen Republik. Slowakische Informationsagentur. Bratislava, 1996, 16 p. ISBN 80-8048-150-4.
 2. Alexy, Z.G. : Kommunalheraldik in der Gebirgsregion der slowakischen Hohen Tatra. Der Wappenlöwe 1988, 2-16.
 3. Alexy, Z.G. : Die Wappen der slowakischen Selbstverwaltungsregionen. Schweizer Archiv für Heraldik 117(2003)133-140.
 4. Glevická, M. : How the national emblem appeared – including so far secret communism designs. https://spectator.sme.sk February 16, 2017.(https://spectator.sme.sk/c/20460586/how-the-national-emblem-appeared-including-so-far-secret-communism-designs.html)
 5. Graus, I. : K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice. Genealogicko-heraldický HLAS, 2(2000)16-22.
 6. Sk-007.books.jpg Kartous, P. : Novák, J. and Vrtel', L. : Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava, 1991, 341 p. ISBN 80-215-0091-3.
 7. Sk-hr1.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part I Ministery of the interior, Bratislava, 2000. 277 p. ISBN 80-7090-584-0
 8. Sk-hr2.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part II Ministery of the interior, Bratislava, 2001. 274 p. ISBN 80-7090-635-4
 9. Sk-hr3.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part III Ministery of the interior, Bratislava, 2003. 303 p. ISBN 80-7090-675-8
 10. Sk-hr4.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part IV Ministery of the interior, Bratislava, 2005. 295 p. ISBN 80-7090-775-4
 11. Sk-hr5.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part V Ministery of the interior, Bratislava, 2006. 288 p. ISBN 80-7090-816-5
 12. Sk-hr6.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part VI Ministery of the interior, Bratislava, 2008. 274 p. ISBN 978-80-7090-870-9
 13. Sk-hr7.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part VII Ministery of the interior, Bratislava, 2009. 280 p. ISBN 978-80-7090-934-8.
 14. Sk-hr8.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part VIII Ministery of the interior, Bratislava, 2011. 263 p. ISBN 978-80-7090-994-28.
 15. Sk-008.books.jpg Nagy, P.P. : Erb mesta Dunajskej Stredy. Mestsly národný výbor, Dunajská Streda, 1970, 61 p. No ISBN.
 16. Sk-005.books.jpg Novák, J. : Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava, 1972, 452 p. No ISBN.
 17. Sk-001.books.jpg Novák, J. (ed.) : Erbové Listiny - Patents of Arms. Martin, Slovenská genealogicko-Heraldická Spoločnosť, 2006, 236 p. ISBN 80-89023-86-X.
 18. Oršulová, J. : Heraldické pamiatky Bratislavy. Marenčin PT, Bratislava, 2007, 195 p. ISBN 978-80-89218-64-6.
 19. Sk-006.books.jpg Sokolovský, L. Pobody a osudy erbu Kakavy nad Rimavicou. Own publication, 1996 18 p. ISBN 80-967582-1-7.
 20. Sk-003.books.jpg Vítek, P. : Erby miest a obcí LiptovaREPROservis, Liptovský Mikuláš, 2008, 273 p. ISBN 978-80-7140-294-7.
 21. Sk-004.books.jpg Vrtel', L. : Osem Storočí Slovenskej Heraldiky. Matica Slovenská, Martin, 2003, 296 p. ISBN 80-7090-691-X.
 22. Sk-002.books.jpg Vrtel', L. : Štátne symboly Slovenskej Republiky. Veda, Bratislava, 2010, 181 p. ISBN 978-80-224-1132-5.

Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.