Linne

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


LINNE

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Maasbracht (2007 Maasgouw)
Toevoegingen : -

I : 3 augustus 1896
"Doorsneden : I (boven) in azuur St.Maarten, gekleed en gehelmd van zilver en gehuld in een met hermelijn gevoerden zilveren mantel, gezeten op een paard van sabel, getuigd van zilver en gaande over een grond van hetzelfde; met een zilveren zwaard met gouden gevest snijdt hij een stuk van zijn mantel af, hetwelk hij geeft aan een naakten bedelaar van natuurlijke kleur, omgord van zilver, II (onder) eerste van azuur beladen met een omgewenden dubbelstaartigen leeuw van goud, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel, tweede van goud met een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel (Gelderland)"

NB : het tweede deel is gedeeld

Wapen van Linne

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de afbeelding van de parochieheilige en het wapen van Gelderland.

De oudste vermelding van Linne dateert uit 943, waarbij het genoemd wordt als een bezitting van het stift van Sint Odilienberg.

Het stift was door de bisschp van Utrecht in leen gegeven aan de graaf van Gelre in 1222.

Na korte tijd in handen geweest te zijn van Dirk, heer van Heinsberg, werd het gebied in 1277 erfelijk leen voor de graven van Gelre.

Linne vormde een van de schepenbanken in het ambt Montfort in het overkwartier van Gelre. De schepenbank voerde ineder geval in 1481 nog geen eigen zegel.

De oudst bekende afdruk van een zegel van Linne dateert uit 1575. Het zegel vertoont de parochieheilige, Sint Maarten, met voor zich een schild van de hertogen van Gelre, namelijk gedeeld Gelre en Gulik (vergelijk ook de wapens van de provincie Gelderland, en de Landkreis Geldern). Latere zegels vertonen dezelfde voorstelling, al staat de heilige nu naar de andere kant gewend.

Het gemeentebestuur vroeg op 30 maart 1896 een wapen aan gebaseerd op bovenstaand zegel. De Hoge Raad van Adel was echter geen voorstander van een schild in een schild en stelde op 25 mei 1896 het huidige wapen voor, wat vervolgens werd verleend.


Literatuur : vdBergh, 1878; Eversen en Meulleneers, 1900; Brievenboek Hoge Raad van Adel 1896.


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.