Lemsterland

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


LEMSTERLAND

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 2014 De Friese Meren
Toevoegingen : 1984 Haskerland (ged,1934 Schoterland (ged))

I : 25 maart 1818
"Van zilver beladen met een arm van keel komende van de regter zijde van het schild, dragende op zijne hand een wereldkloot van goud. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels. De hand is van natuurlijke kleur.


Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Vergelijk ook Doniawerstal. Tot in de 16e eeuw hadden beide grietenijen vaak dezelfde grietman.

Van de hoofdplaats van de gemeente, De Lemmer, is een dorpswapen bekend.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Personal tools
Google AdSense