Kortenhoef

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

KORTENHOEF

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1966's Graveland (2002 Wijdemeren}
Toevoegingen : -

De gemeente voerde officieel geen wapen, wel werd het wapen van de gelijknamige heerlijkheid gebruikt (16 april 1839):
"Gevierendeeld : het eerste en vierde van goud beladen met een halve paardenvoet van sabel, het hoefijzer van zilver; het tweede en derde van keel beladen met een pelikaan met uitgespreiden vleugels, staande met zijne jongen op een nest, alles van zilver."

Wapen van Kortenhoef

Oorsprong/verklaring

De paardenhoef in het eerste en vierde kwartier is sprekend. Het wapen van de oorspronkelijke heerlijkheid bestond alleen uit de hoef, zoals het onder andere voorkomt op een kaart uit +/- 1749 (Kaarte van alle de Dijkpligtige en eenige Waalpligtige Landen behoorende onder het Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk, zie onder).

Wapen van Kortenhoef

De pelikaan met uitgespreide vleugels is het wapen van de ambachtsheer aan het begin van de 19e eeuw.

De elementen komen ook voor in het wapen van de Polder Kortenhoef.


Literatuur : Sierksma, 1980; Koeman, 1983 (fig 9.5, kaart J.Wandelaar, 1749)


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.