Kollumerland-Oostdeel

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

KOLLUMERLAND-OOSTDEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1970 Tusken Waed en Ie (1997 De Waadkant (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : -

I : 13 juni 1938
"In goud een verlaagde golvende dwarsbalk van azuur en in den rechterbovenhoek een zespuntige ster van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De ster is afgeleid van het wapen van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, en, aangezien het waterschap in het oostelijk deel van de gemeente is gelegen, is de ster in de rechterbovenhoek geplaatst. (eigenlijk zou dat dus de linkerbovenhoek moeten zijn...)


Literatuur : Leeuwarder Courant, 9 augustus 1938.

Personal tools
Google AdSense