Idaarderadeel

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

IDAARDERADEEL

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Boarnsterhim (2014 naar 4 gemeenten)
Toevoegingen : -

I : 7 oktober 1818
"Van lazuur beladen met 2 halve manen van goud, paalsgewijze ruggelings boven elkander geplaatst; het schild gedekt door een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren


Oorsprong/verklaring

De oorsprong of betekenis van dit wapen is niet bekend.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur :

Personal tools
Google AdSense