Hulster Ambacht

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HULSTER AMBACHT

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1999 Zeeuws Vlaanderen
Toevoegingen  : ?

I : 25 februari 1966
"Gevierendeeld : I in azuur drie golvende dwarsbaken van zilver; II iin zilver een monnik met tonsuur en korte bruine baard, gekleed in een grauwe pij met kap, dragende om de middel eenriem, alles van hetzelfde, geschoeid van sabel, staande op een grasgrond van sinopel, en dragende over de rechterschouder een schop van sabel, gesteeld van keel; III in zilver drie bomen van sinopel, de stammen van natuurlijke kleur, staande op een grasgrond van sinopel, de schildvoet gegolfd van azuur en zilver van drie stukken; IV in zilver een ploeg van sabel, staande op een bouwland van natuurlijke kleur; Hartschild : in goud een klimmende leeuw van sabel, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Hulster Ambacht

Oorsprong/verklaring

Het wapen geeft de wordingsgeschiedenis van het gebied weer, met in I het water, in II de bedijkers, in III de beschermende dijk, en in IV de bedrijvigheid. Het hartschild is het wapen van de stad Hulst.

Het gebied is onder leiding van een aantal kloosters in de Middeleeuwen bedijkt. De monnik is weergegeven als een Cistercienzer monnik, aangezien die orde een van de grootste kloosters bewoonde. De ploeg in het vierde kwartier is afgeleid van een afbeelding op een 15e eeuwse grafsteen in de Cambronpolder.


Literatuur : -Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.