Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Hulster Ambacht

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

HULSTER AMBACHT

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1999 Zeeuws Vlaanderen
Toevoegingen  : ?

I : 25 februari 1966
"Gevierendeeld : I in azuur drie golvende dwarsbaken van zilver; II iin zilver een monnik met tonsuur en korte bruine baard, gekleed in een grauwe pij met kap, dragende om de middel eenriem, alles van hetzelfde, geschoeid van sabel, staande op een grasgrond van sinopel, en dragende over de rechterschouder een schop van sabel, gesteeld van keel; III in zilver drie bomen van sinopel, de stammen van natuurlijke kleur, staande op een grasgrond van sinopel, de schildvoet gegolfd van azuur en zilver van drie stukken; IV in zilver een ploeg van sabel, staande op een bouwland van natuurlijke kleur; Hartschild : in goud een klimmende leeuw van sabel, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Oorsprong/verklaring

Het wapen geeft de wordingsgeschiedenis van het gebied weer, met in I het water, in II de bedijkers, in III de beschermende dijk, en in IV de bedrijvigheid. Het hartschild is het wapen van de stad Hulst.

Het gebied is onder leiding van een aantal kloosters in de Middeleeuwen bedijkt. De monnik is weergegeven als een Cistercienzer monnik, aangezien die orde een van de grootste kloosters bewoonde. De ploeg in het vierde kwartier is afgeleid van een afbeelding op een 15e eeuwse grafsteen in de Cambronpolder.


Literatuur : -

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Hulster_Ambacht"

This page has been accessed 1,204 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:59. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…