Huissen

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


HUISSEN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2001 Lingewaard
Toevoegingen : -

I : 18 maart 1861 "Een schild van keel met eene linksgaande zwaan van zilver."

Wapen van Huissen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het oudste wapen van Kleef. In 1348 verkreeg Huissen stadsrechten van de hertogen van Kleef. Op zegels uit de middeleeuwen kwam de zwaan al voor en werd het schild gedekt met een stedenkroon.

Van den Bergh geeft 4 zegels, allen met een zwaan, de eerste uit 1476 met een gewone zwaan, de andere, uit 1680, 17e en 18e eeuw met een omgewende zwaan.

De zwaan vindt zijn oorsprong in de Lohengrinzwaan. Ter onderscheiding van het Kleefse wapen is de zwaan gedraaid. De kleuren waren de oude Rooms-Duitse kleuren en werden door de meeste Kleeflandse steden gevoerd. De zwaan komt voor op de zegels en munten van de stad.

Vanaf 1242 is Huissen bekend als een plaats waar de graven van Kleef tol hieven. Rond 1319 verhief Dirk IX van Kleef Huissen tot stad.Vanaf 1609 behoorde de stad tot Brandenburg en vanaf 1701 tot Pruissen. Het was de meest westelijke stad van Pruissen. Pas in 1816 werd het grondgebied bij Nederland gevoegd.

Huissen.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Huissen.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : vdBergh, 1878; Sierksma, 1962; info gemeente Huissen, 1990


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.