Hijum

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


HIJUM

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Leeuwarderadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud en uit de schildvoet oprijzende terp van sinopel, beladen met drie penningen van goud, geplaatst 2 en 1, boven een liggende wassenaar van zilver; de terp van boven vergezeld van twee opspringende kikkers van sinopel."

Wapen van Hijum

Oorsprong/verklaring

De naam van het dorp duidt op door water omspoeld land, hetgeen de verklering is voor de terp. De wassenaar is afgeleid van het klooster Mareingaarde en de penningen zijn een symbool van de parochieheilige, Sint Nicolaas. De kikkers slaan op de bijnaam van de dorpelingen, namelijk de springers.


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1996


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.