Het Bildt

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


HET BILDT

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1984 Barradeel (ged)

I : 25 maart 1818
" Van lazuur beladen met 3 aschgrauwe zeehorens in eene leggende rigting, paalsgewijze geplaatst, uit dewelk komen korenairen in natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren.

Wapen van Het Bildt

Oorsprong/verklaring

Het wapen is rond 1620 ontstaan. Op oudere zegels stonden de hoorns omgewend met een korenschoof achter de hoorns.

Het wapen zou de ontstaansgeschiedenis van de gemeente aangeven. Het Bildt is in het begin der 16e eeuw ontstaan na bedijking van de slikken en schorren. De bedijking werd ter hand genomen door (Zuid)Hollandse edellieden. Al snel ontstonden drie dorpjes, die op het wapen gesymboliseerd worden door de schelpen op een achtergrond van de zee. De vruchtbare grond werd gesymboliseerd door de aren.

Wapen van Het Bildt

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Het Bildt

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Gemeentegids Het Bildt, 1995