Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Hennaarderadeel

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

HENNAARDERADEEL

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Littenseradiel
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een zilvere dwarsbalk van de linker-bovenhoek naar de regterbenedenhoek des schilds nederdalende, waarop een groen klaverblad, een roode opene roos en een groene ster; het schild gedekt met een kroon van goud."

NB: de ster is zespuntig en de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Oorsprong/verklaring

Hennaarderadeel is de vijfde grietenij van het Westergo en wordt voor het eerst genoemd in 1398. Het wapen is rond 1660 samengesteld uit wapens van toendertijd belangrijke families.

Het wapen werd in ieder geval in de 1682 gebruikt, gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Het komt namelijk voor op een kaart uit dat jaar.

De gemeente werd in 1812 verdeeld in de gemeentes Oosterend en Wommels. Deze situatie heeft echter maar tot 1816 geduurd.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Adema, 1988

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Hennaarderadeel"

This page has been accessed 1,565 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:39. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…