Hemelumer Oldeferd

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

HEMELUMER OLDEFERD

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Nijefurd (2011 Súdwest Fryslân), Gaasterlân-Sleat (2014 De Friese Meren)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In 3 gelijke delen doorsneden, het bovenste gedeelte groen, het middelste lazuur, het onderste zwart. Het schild gedekt door een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

II : 26 november 1964
"Doorsneden in drieën van sinopel, azuur en sabel, over alles heen een hartschild, doorsneden van goud en keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 maal 3 parels"

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het hoofdschild zou de verdeling weiland, meren, turfland voor moeten stellen, terwijl het hartschild het wapen is zoals het gevoerd werd in de 17e eeuw door de grietenij. Het laatste wordt in ieder geval vermeld bij Schoemaker.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Schoemaker, 17??

Personal tools
Google AdSense