Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Hemelumer Oldeferd

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

HEMELUMER OLDEFERD

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Nijefurd (2011 Súdwest Fryslân), Gaasterlân-Sleat (2014 De Friese Meren)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In 3 gelijke delen doorsneden, het bovenste gedeelte groen, het middelste lazuur, het onderste zwart. Het schild gedekt door een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

II : 26 november 1964
"Doorsneden in drieën van sinopel, azuur en sabel, over alles heen een hartschild, doorsneden van goud en keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 maal 3 parels"

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het hoofdschild zou de verdeling weiland, meren, turfland voor moeten stellen, terwijl het hartschild het wapen is zoals het gevoerd werd in de 17e eeuw door de grietenij. Het laatste wordt in ieder geval vermeld bij Schoemaker.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Schoemaker, 17??

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Hemelumer_Oldeferd"

This page has been accessed 1,611 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:39. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…