Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Hattem (polder)

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

POLDERDISTRICT HATTEM

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1984 Oost Veluwe (1997 Veluwe (waterschap))
Toevoegingen  : ?

I : 16 maart 1939
"In azuur een vesmalde golvende dwarsbalk van zilver, over alles heen een gekroonde leeuw van goud, onder de bovenste kromming van den staart een zespuntige ster van hetzelfde; een zilveren schildhoofd, beladen met drie elzenbladeren van sinopel naast elkaar. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van Hattem (leeuw) en Oldebroek (blaadjes), met de IJssel.


Literatuur : -

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Hattem_(polder)"

This page has been accessed 1,145 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:59. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…