Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Hasselt (Overijssel)

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

HASSELT

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 2001 Zwartewaterland
Toevoegingen : 1967 Zwollerkerspel (ged)

I : 24 november 1819
"Van lazuur, waarop een dwarsbalk van zilver, beladen met een rood kruis. Het schild gedekt met een gouden kroon en ter linker zijde vastgehouden door den H.Stephanus, staande op een terras, alles van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Oorsprong/verklaring

Het wapen is waarschijnlijk afgeleid van de zegels van de stad. De stad verkreeg rond 1252 stadsrechten. Waarschijnlijk is tegelijkertijd een zegel gesneden, waarop de H.Stephanus, de parochieheilige, te zien is.

Na twee eeuwen komt er een nieuw zegel in gebruik, eveneens met de H. Stepahnus. Hij houdt nu echter een wapenschildje voor zich, waarop een met een kruis beladen dwarsbalk. Op dit zegel is het latere gemeentewapen gebaseerd. Het laatste wapen was het eigenlijke wapen van de stad, en werd ook aangebracht op het stadhuis in 1550. Het kruis is daar echter een verkort kruis.

In de 17e eeuw worden nieuwe zegels gesneden, weer met de H.Stephanus, nu staande achter het wapen van de stad. Deze set zegels is tot aan de Franse Tijd in gebruik geweest.


Het oudste stadszegel met het wapen, afdruk uit 1516.

Het grootzegel uit de periode 1650-1795. (Uit : Gevers, blz 132)

De kleuren zijn bekend sinds een 16e eeuws (?) schilderij. Het schild is blauw met een witte dwarsbalk, waarop een rood kruis. Deze kleuren zijn niet gewijzigd.

De oorsprong van het eigenlijke wapen is echter niet bekend. Het kruis kan slaan op de band met de bisschoppen, maar dat is niet zeker.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Gevers, 1982

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Hasselt_(Overijssel)"

This page has been accessed 2,029 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:38. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…